Στην Ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων σε φαρμακείο, απ΄ ότι σε όλη την Ευρώπη, καθώς αντιστοιχούν 84,06 φαρμακεία ανά 100.000 πληθυσμού, όταν στη Δανία (που διατηρεί το χαμηλότερο ποσοστό) αντιστοιχούν 6,55 φαρμακεία, στην Ολλανδία 11,8 και στην Κύπρο που είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα, αντιστοιχούν 55.
Ταυτόχρονα, η χώρα μας - μέχρι τώρα τουλάχιστον- αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα..