Zplast

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΗ.Α.ΦΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΗ.Α.ΦΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Α.Σοφιανόπουλος για τα Μη Αποζημιούμενα στο διαδίκτυο: «Η εκπόρνευση του φαρμακευτικού επαγγέλματος»


Είναι και αυτό πλέον ένα από τα σημεία των καιρών, μια αριστερή κυβέρνηση, με άλλοθι τη μη μονομερή ενέργεια, είναι έτοιμη να υλοποιήσει την πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως. Φυσικά και ο ΕΟΦ από κοντά, παρά τη νέα επιστημονική, προοδευτική διοίκηση, παρά τη συμμετοχή φαρμακοποιού συνδικαλιστή υψηλόβαθμου στη ιεραρχία της διοίκησης του ΕΟΦ, υποτάσσεται στο όνομα του μένουμε Ευρώπη και στα ιδεολογήματα Χατζηδάκη - Άδωνη. 


Το ιστορικό με λίγα λόγια:Χατζηδάκης – Άδωνης ενσωμάτωσαν την...Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ποιους εξυπηρετεί η παραχώρηση των ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ. στα σουπερμάρκετ;

Τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ. (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) μπορεί να μην αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν παύουν να είναι φάρμακα. Χημικές ουσίες, δηλαδή, με ένα τεράστιο εύρος δράσης στον άνθρωπο, ανά κάθε σκεύασμα. Από την θεραπευτική δράση για την ίαση της πάθησης του, μέχρι τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις και την υπερδοσολογία που μπορεί να οδηγήσει στην δηλητηρίαση ή/και το θάνατο.

Ολα κρί­νο­νται από τη δο­σο­λο­γία τους, καθώς και τη συ­νυ­πάρ­χου­σα φυ­σι­κή κα­τά­στα­ση και φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή του κάθε ασθε­νούς. Η χο­ρή­γη­σή τους, οπότε από μη κα­τάλ­λη­λα εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό απο­τε­λεί σο­βα­ρό κίν­δυ­νο για την υγεία. Στις ΗΠΑ η δη­λή­τη­ρί­α­ση από πα­ρα­κε­τα­μό­λη ( τα γνω­στά σε όλους Depon, Panadol κτλ) απο­τε­λεί, με βάση τον FDA (Food and Drug Administration, ο αντί­στοι­χος ελ­λη­νι­κός ΕΟΦ) τη νού­με­ρο ένα πηγή δη­λη­τη­ριά­σε­ων. Και έχει δοθεί η οδη­γία στις εται­ρί­ες, να μειω­θεί η ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση των ασθε­νών σε αυτά τα σκευά­σμα­τα. Ενώ από φέτος στη Σου­η­δία απα­γο­ρεύ­ε­ται η ελεύ­θε­ρη πώ­λη­ση τους.

Αρα μάλ­λον δεν εξυ­πη­ρε­τεί την υγεία…

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Εξ αποστάσεως πώληση φαρμάκων


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ( Άρθρο 116 της Κ.Υ.Α Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013) απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως στο κοινό, είτε αυτά χορηγούνται με ιατρική συνταγή, είτε πρόκειται για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.


Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Αυστριακό Παρατηρητήριο Υγείας (Π.Ο.Υ.) για ΜΗ.Α.ΦΑ μεγαλύτερο κόστος παρά όφελος από την απελευθέρωση

Mελέτη του Αυστριακού Ινστιτούτου Υγείας, παρατηρητηρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Πολιτικές Φαρμάκου με τίτλο «Impact of pharmacy deregulation and regulation in European countries»

άρθρο του Ανδρέα Γαλανόπουλου, Φ/ού, Προέδρου του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Είναι γνωστή η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είτε σε χώρες που ισχύουν προγράμματα σταθεροποίησης των οικονομιών τους ή μέσω προσφυγών στην Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Δικαστήριο να γίνονται προσπάθειες για την κατάργηση των ρυθμίσεων που διαμορφώνουν τη δραστηριότητα των φαρμακείων. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταργούνται διατάξεις που είχαν θεσπιστεί για την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο και της ποιότητας της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης.